Sociala Medier

Jag hjälper er att driva in relevant trafik till er hemsida genom välplanerad marknadsföringsstrategier med fokus på sociala medier.

Att arbeta med sociala medier kan vara tidskrävande. Därför ser jag till att ta fram en skräddarsydd strategi samt bild- och textmaterial som är anpassat till de olika sociala nätverken, vare sig det är Facebook, LinkedIn, Instagram eller Twitter!

En välplanerad strategi för hur du aktivt ska underhålla era sociala medier är kritiskt för att det ska fungera bra!

Sociala medier är ett kontinuerligt arbeta och därför hjälper jag er att skapa en smart rutin för ert kontinuerliga arbete.

På sociala medier har du möjlighet att ladda upp bild-, text- och videomaterial.

Alla dessa format bör utnyttjas och kombineras för att uppnå det bästa resultatet.

Du vill givetvis se vilka resultat som har uppnåtts efter ert hårda arbete!

Jag producerar rapporter där ni på veckobasis kan se hur era sociala medier presterar och hur mycket trafik som kommer till er hemsida via era olika kanaler.