Hantverk eller Expertis – vad vill du betala för?

Hem » Okategoriserad » Hantverk eller Expertis – vad vill du betala för?

Det händer att kunder ifrågasätter min timdebitering och ställer sig fundersamma till hur jag kan debitera en viss mängd per timme.

Reaktionerna är olika – en del tycker att det är rimligt, medan andra säger att det är dyrt.

Det har visats sig att vi kan dela upp dessa kunder i två grupper.

  1. De som är villiga att betala för en tjänst och förstår att saker och ting kostar.
  2. De som inte förstår att tid och kunskap kostar.

Jag har råkat ut för dispyter och argument med kunder och samarbetspartner när det handlar om punkt nr 2. Vi kan t.ex. komma överens om ett pris som sedan ska regleras uppåt om samarbetet fungerar bra.

Detta är då en initial överenskommelse.

När tiden är kommen så vill kunden inte se över mina kostnader utan vill istället fortsätta på samma timdebitering. Detta trots att vi initialt kom överens om att timdebiteringen ska gå upp efter utsatt tid.

Detta är givetvis en förenkling av scenariot där andra faktorer spelar roll. Se detta som ett övergripande exempel.

I många fall leder detta till ett avslut på samarbetet/uppdraget. I andra fall så försöker kunden få mer timmar än vad de betalat för och säger emot när du förklarar att du arbetat mer än överenskommen tid och att det nu är dags att revidera ursprungspriset eller börja räkna på timmar istället.

Detta är standard för enskilda företagare.

Jag är inte rädd för att ta betalt för mina tjänster. Det ska inte du heller vara.

Låt mig förklara varför.

Vad vill kunden egentligen betala för?

Det finns som sagt två sorters kunder när det handlar om att beställa tjänster eller att anlita dig för ett uppdrag.

Det finns de som vill betala för expertis och de som vill betala för hantverk.

Hantverk

Vad jag kallar hantverk är helt enkelt att du per beställning gör precis som kunden säger och inget annat. Du ger ingen form av konsultation, rådgivning eller erbjuder hjälp utöver deras beställning.

Du gör bara som du blir tillsagd och tar betalt. Varken mer eller mindre.

Det finns många kunder som enbart är ute efter en ”hantverkare”  och det är inget fel med det. Jag anlitar utvecklare på exempelvis UpWork när jag vill få specifika uppgifter utförda.

Expertis

Expertis handlar om kunskap och erfarenhet. Efter att ha varit webbdesigner och drivit Grafix Studio i 10 år vill jag påstå att jag vet en del om branschen och vad som fungerar och inte fungerar.

Expertis kräver att du fördjupar dig i uppdraget, utvärderar och analyserar för att sedan implementera din lösning.

Detta tar givetvis mer tid och kommer därför att kosta mer.

När kunden betalar för hantverk men vill ha expertis.

Problematiken uppstår när en kund förväntar sig engagemang och fördjupning i ett projekt samtidigt som de ser dig som en hantverkare som bara ska designa och bygga en hemsida utifrån specifikationer.

Detta händer oftast när du är enskild och arbetar i ett enmansföretag. Bara för att du kör solo så är det vissa företag som inte tar dig lika ”seriöst”.

Tyvärr så inser inte många företag att även om du är ett enmansföretag så har du ett värde i ditt arbete. I många fall så har du en samlad kunskap i samma omfattning som ett större företag med flera anställda.

Detta är viktigt att framhäva i företaget och dig som person. Du är en expert inom ditt område och det ska du inte vara rädd för att visa!

Din timdebitering ska reflektera din kunskapsnivå och din uppskattade tid för arbetet men även för det engagemang du kommer att investera i projektet.

När din kund inte ser dig som en expert utan vill enbart anlita dig för dina praktiska kunskaper – då kan du debitera en mindre timpenning, utföra jobbet, tacka för dig och gå vidare till mer engagerande uppdrag.

Skulle du istället råka ut för ett scenario där du får en lågt betalande kund som förväntar sig experthjälp ska du antingen:

  1. Tydligt markera vad som gäller i din ”lägre” timdebitering eller slutpris (offert)
  2. Anpassa din arbetsinstans utifrån vad kunden vill betala dig, i relation till punkt 1.
  3. Vara strikt och konsekvent i att du arbetar för den tid som är utsatt och att nya förhandlingar skall upptas om arbetet utökas.

Glöm aldrig att du är en expert!

Du är en expert inom ditt område och det får du inte glömma. Detta ska framgå i ditt företag, på din hemsida och hur du presenterar dig utåt mot kunder.

När du möter en kund som vill dra ner på priset men inte på kvalitén ska du bestämt ställa frågan:

Vill du betala för hantverk, eller vill du betala för expertis?

Dela: [Sassy_Social_Share]

Kommentarer: [0]